• Standaard header

  Certiforce is uw validerende partij

Certificeren van examenleveranciers en valideren van exameninstrumenten

Er zijn drie routes om tot valide exameninstrumenten te komen. In route 1 en route 3 is hierbij sprake van externe betrokkenheid van certificerende en extern validerende (onafhankelijke) autoriteiten. Ben je reeds klant dan kun je hier inloggen: Inloggen

Voor aanbieders van de opleiding Sociale Hygiëne, die de erkenning voor het exameninstrument en de afnamecondities willen volgen klik hier:  Erkenning

Certiforce is de aangewezen partij die deze rol gaat vervullen. Certiforce toetst en beoordeelt aan de hand van de norm voor valide exameninstrument of:

 1. Een instantie voldoet aan de eisen van de norm en krijgt daarmee de ‘stempel’ gecertificeerde instantie (route 1);
 2. Een exameninstrument voldoet aan de producteisen van de norm en krijgt daarmee de 'stempel’ extern gevalideerd exameninstrument (route 3). 


De certificering van een examenleverancier vindt plaats aan de hand van:

 • een audit op de proces- en organisatie-eisen uit de norm voor valide exameninstrumenten door deskundige auditoren.
 • een audit op de producteisen voor valide exameninstrumenten door middel van een steekproef op geselecteerde instrumenten. De audit op de producteisen wordt gedaan door één of meerdere toetstechnische en inhoudelijk deskundigen.

Een audit bestaat uit een review van de beschikbare documentatie (en indien van toepassing de uitgevoerde zelfevaluatie) en een locatieonderzoek om in de praktijk vast te stellen dat aan de eisen wordt voldaan. Certiforce vult de exacte werkwijze - in overleg met de te certificeren instantie - zelf nader in. 

Externe validering vindt plaats aan de hand van: 

 • Een audit op de producteisen voor valide exameninstrumenten voor elk individueel exameninstrument dat wordt aangeboden voor externe validering. De audit op de producteisen wordt gedaan door één of meerdere toetstechnische en inhoudelijk deskundigen.

Certiforce heeft een gedigitaliseerd proces voor het verwerken van de audits op de producteisen. Daarnaast werken wij ook met dit systeem voor de audit op de proces- en organisatie-eisen. Hierdoor kan er snel en efficiënt gewerkt worden. Wij komen graag toelichten wat onze werkwijze is.

 

Nieuws

 • LCSH

  Vanaf 1 juli 2023 is er een nieuw register Sociale hygiëne. Er is een ni...

  Lees meer
 • BA 1

  Met de validatie van examens komt de rol van de examencommissie steeds meer naar voren.

  Lees meer
Meer nieuws