• Standaard header

  Certiforce is uw validerende partij

FAQ

 • Zijn reeds geconstrueerde en ingekochte exameninstrumenten voor de herziene kwalificaties ook valide na de invoeringsdatum?

  Het streven is om vanaf augustus 2018 alle scholen valide exameninstrumenten in te laten zetten voor de examinering van herziene kwalificaties. Per route wordt toegelicht wat dat betekent voor de reeds ingekochte of zelf geconstrueerde exameninstrumenten, wanneer worden deze als ‘valide’ beschouwd?

 • Route 1

  Voor reeds ingekochte exameninstrumenten geldt dat deze als valide worden beschouwd, mits de examenleverancier waarvan het instrument afkomstig op invoeringsdatum x gecertificeerd is.

 • Route 2

  Voor route 2 geldt dat reeds geconstrueerde exameninstrumenten valide zijn als deze zijn geconstrueerd volgens de afspraken in route 2. Gebruik de afspraken die nu beschikbaar zijn of check of het instrument dat al geconstrueerd is voldoet aan de afspraken. Hierbij is het belangrijk om in de gaten te houden of de kwalificatie toegang heeft tot route 2 of niet. Dit kan nog wijzigen door de actualisatie van het overzicht toegang vs. geen toegang. Hou daarom het meest actuele overzicht in de gaten.

  Op het moment dat een kwalificatie verschuift van ‘wel toegang’ naar ’geen toegang’ moet het exameninstrument nog extern gevalideerd worden via route 3 om weer valide te worden. 

 • Route 3

  Als de school kiest voor route 3 moeten reeds geconstrueerde exameninstrumenten voor de herziene kwalificaties extern gevalideerd worden voor invoeringsdatum x.

  Exameninstrumenten die een school zelf geconstrueerd heeft, maar die niet via route 2 valide kunnen worden (in het geval dat kwalificaties geen toegang hebben tot route 2 of als de school geen toegang heeft tot route 2), moeten ook eerst extern worden gevalideerd via route 3 voor invoeringsdatum x.

 

Nieuws

 • LCSH

  Vanaf 1 juli 2023 is er een nieuw register Sociale hygiëne. Er is een ni...

  Lees meer
 • BA 1

  Met de validatie van examens komt de rol van de examencommissie steeds meer naar voren.

  Lees meer
Meer nieuws