• Standaard header

  Certiforce is uw validerende partij

LCSH erkende opleiders Sociale Hygiëne

Per 1 juli 2023 dienen alle nieuwe opleiders voor de opleiding Sociale Hygiëne in de horeca (verplicht voor alle horecamedewerkers) te voldoen aan de eisen van de Landelijk Commissie Sociale Hygiëne (LCSH). Ook voor de bestaande erkende opleiders zijn de eisen aangepast.

De eisen voor de (nieuwe) opleiders:

 1. Alle examens die worden gebruikt dienen gevalideerd te zijn door de certificerende instantie.

 2. Als het examen is ingekocht bij een erkend examenleverancier hoeft dit niet nogmaals te worden gevalideerd. 

 3. Het proces van borging kwaliteit examinering is voor iedere opleider verplicht en dient te worden gevalideerd.


Proces erkenning:

 1. De aanbieder van de opleiding Sociale Hygiëne voert een zelfevaluatie uit op het exameninstrument (indien zelf geconstrueerd).

 2. De aanbieder van de opleiding Sociale Hygiëne voert een zelfevaluatie uit op het proces van organisatie en afname van het examen Sociale Hygiëne in de horeca.
  Het format voor deze zelfevaluatie(s) krijgt u van ons. Deze worden beschikbaar gesteld middels de online portfolio omgeving waarin het proces van erkenning plaatsvindt.

 3. De zelfevaluatie wordt door Certiforce beoordeeld en wij voeren een initiële audit uit. Hierbij stellen we vast of de organisatie het proces uitvoert zoals dit is beschreven. Hierna bent u als organisatie 5 jaar erkend als aanbieder voor de opleiding Sociale Hygiëne. LCSH neemt het uiteindelijke besluit hierover en neemt u op in het register.

 4. Na de initiële certificering voeren wij, op basis van steekproeven controles uit op de organisatie en afname van de examens. Bij vaststelling van de gevolgde procedure blijft u gecertificeert. Bij afwijkingen melden wij dit bij LCSH die dan eventueel de erkenning kunnen intrekken.

Voor de reeds bestaande en erkende opleiders (door SVH erkend) verandert er niet meteen wat behalve dat punt 2 t/m 4 (proces erkenning) vanaf 1 juli 2023 ook tot het eisenpakket behoort. 


Processtappen aanvraag erkenning:

 1. Het aanmelden van de opleider bij Certiforce via  Aanmelden

 2. De opleider kiest uit het menu welke route (met of zonder ingekocht examen).

 3. De opleider vult de vragenlijst(en) zelfevaluatie(s) m.b.t. het exameninstrument en de examenorganisatie/afname in. (werkwijze zie video)

 4. Certiforce beoordeelt deze zelfevaluatie.

 5. Certiforce maakt een afspraak voor de audit.

 6. Certiforce maakt een eindbeoordeling op.

 7. Certiforce plant steekproeven in overleg met de aanvrager van de erkenning.

 

Vraag aan

Neem contact op!

Nieuws

 • LCSH

  Vanaf 1 juli 2023 is er een nieuw register Sociale hygiëne. Er is een ni...

  Lees meer
 • BA 1

  Met de validatie van examens komt de rol van de examencommissie steeds meer naar voren.

  Lees meer
Meer nieuws