• Certificeren examenleverancier

(her)Certificeren examenleverancier

De procedure is alsvolgt:

 • intake met examenleverancier
 • beoordelen van de geplaatste bewijzen (in ons digitale systeem)
 • Eerste terugkoppleing van het resultaat
 • een audit op de proces- en organisatie-eisen uit de norm voor valide exameninstrumenten door hiervoor deskundige auditoren.
 • een beoordeling op de producteisen voor valide exameninstrumenten door middel van een steekproef op geselecteerde instrumenten. De beoordeling op de producteisen wordt gedaan door één of meerdere toetstechnische en inhoudelijk deskundigen.

Een audit bestaat uit een review van de beschikbare documentatie (en indien van toepassing de uitgevoerde zelfevaluatie) en een locatieonderzoek om in de praktijk vast te stellen dat aan de eisen wordt voldaan. Certiforce vult de exacte werkwijze - in overleg met de te certificeren instantie - zelf nader in. 

Vraag aan.

Nieuws

 • LCSH

  Vanaf 1 juli 2023 is er een nieuw register Sociale hygiëne. Er is een ni...

  Lees meer
 • BA 1

  Met de validatie van examens komt de rol van de examencommissie steeds meer naar voren.

  Lees meer
Meer nieuws